Jagiellonian University Repository

Dymitr Miereżkowski w kręgu idei historiozoficznych Joachima z Fiore, Hegla i Towiańskiego

pcg.skipToMenu

Dymitr Miereżkowski w kręgu idei historiozoficznych Joachima z Fiore, Hegla i Towiańskiego

Show full item record

dc.contributor.author Dudek, Andrzej [SAP11011906] pl
dc.date.accessioned 2020-11-16T15:07:20Z
dc.date.available 2020-11-16T15:07:20Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 1644-4191 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253934
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Dymitr Miereżkowski w kręgu idei historiozoficznych Joachima z Fiore, Hegla i Towiańskiego pl
dc.title.alternative Dmitrii Merezhkovskii in the circle of historiosophical ideas of Joachim of Flora, Hegel and Towianski pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-71 pl
dc.description.volume 8 pl
dc.title.journal Studia i Szkice Slawistyczne pl
dc.title.volume Literatury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno-filozoficznych pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Rosji i Europy Wschodniej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)