Jagiellonian University Repository

Klastering w turystyce

pcg.skipToMenu

Klastering w turystyce

Show full item record

dc.contributor.advisor Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.contributor.author Iłowska, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-11-15T10:26:52Z
dc.date.available 2020-11-15T10:26:52Z
dc.date.submitted 2020-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253831
dc.language pol pl
dc.title Klastering w turystyce pl
dc.title.alternative Clustering in tourism pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Klastering w turystyce ma niezwykle duże znaczenie, co jest jasno komunikowane przez Unię Europejską jako oznaka innowacyjności regionów oraz państw. Z roku na rok klastry umacniają swoją pozycję jako narzędzia polityki regionalnej, państwowej, a nawet międzynarodowej. Fundamentem idei klastrowych są powiązania pomiędzy podmiotami w nich zrzeszonymi. Klastry turystyczne pozwalają tworzyć konkurencyjne regiony oferujące dużą ilość miejsc pracy oraz generujące niebagatelne przychody. Przykładem klastra turystycznego w Polsce, jest Beskidzka Piątka, zlokalizowana w południowej części kraju, obejmująca teren Beskidu Śląskiego. Jako jeden z chętniej odwiedzanych regionów w Polsce, posiada duży potencjał. Celem poniższej pracy jest pokazanie na czym polega idea szerokorozumianego klasteringu w turystyce. Aby zrealizować cel, autorka podjęła się badań mających na celu analizę funkcjonowania klastra turystycznego Beskidzka Piątka. Z uwagi na duży zasób literatury z danego tematu, zdecydowano się na zastosowanie metody analizy treści, w celu uzupełnienia użyto wywiadu swobodnego, przeprowadzonego w formie rozmów telefonicznych z przedstawicielami Stowarzyszenia Wpierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner w Cieszynie, pracownikami ośrodków do spraw promocji, kultury oraz sportu z Brennej, Szczyrku oraz Beskidzką Organizacją Turystyczną. Badania wykazały, że klaster znajduje się w fazie transformacji oraz niezbędne są do podjęcia innowacyjne działania w celu zwiększenia efektywności jego działania. pl
dc.abstract.en Clustering in tourism is extremely important, which is clearly communicated by the European Union as a sign of innovation in regions and countries. From year to year, clusters strengthen their position as tools of regional, state and even international policy. The foundation of cluster ideology are links between entities that are associated in them. Tourist clusters allow you to create competitive regions that offers a large number of jobs and generate considerable income.An example of a tourist cluster in Poland is Beskidzka Piątka, located in the southern part of the country, covering the area of the Silesian Beskids. As one of the most visited regions in Poland, it has great potential. The purpose of this work is to show what the idea of broadly understood clustering in tourism is. In order to achieve this goal, the author undertook research aimed at analyzing the tourist cluster of Beskidzka Piątka.Due to the large amount of literature on a given topic, it was decided to use the content analysis method, in order to use a free interview, conducted in the form of telephone conversations with representatives of the Delta Partner Association for Economic Initiatives in Cieszyn, employees of centers for promotion, culture and sport from Brenna and Szczyrk as well as the Beskidzka Tourist Organization. Research on the growth of local clusters is transforming itself, and research is needed for innovative action to cost the cost of its operation. pl
dc.subject.pl BESKID ŚLĄSKI - INNOWACJE - KLASTER TURYSTYCZNY pl
dc.subject.en BESKID SLASKI – INNOVATIONS – TOURISM CLUSTER pl
dc.contributor.reviewer Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.contributor.reviewer Kurleto, Małgorzata [SAP11019500] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-139573-265043 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w turystyce pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)