Jagiellonian University Repository

Headhunting jako narzędzie pozyskiwania talentów

pcg.skipToMenu

Headhunting jako narzędzie pozyskiwania talentów

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.author Nabokova, Valeriia pl
dc.date.accessioned 2020-11-15T10:26:44Z
dc.date.available 2020-11-15T10:26:44Z
dc.date.submitted 2020-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253829
dc.language pol pl
dc.title Headhunting jako narzędzie pozyskiwania talentów pl
dc.title.alternative Headhunting as a talent acquisition tool pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest analiza efektywności stosowania metody headhunting w procesie rekrutacji dla pozyskania wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Przeprowadzone badania miały na celu analizę przypadków agresywnego headhuntingu oraz nieetycznych zachowań firm wobec swoich pracowników i konkurentów. Wymienione zostały sposoby zapobiegania kłusownictwa pracowniczego w procesach rekrutacyjnych.W badaniach zastosowano metodę studium przypadków. pl
dc.abstract.en The purpose of the study is to analyze the effectiveness of using the headhunting in the recruitment process in order to attract highly qualified specialists to the organization. The research was aimed to analyze cases of aggressive headhunting and unethical behavior of companies in relation to their employees and competitors. The ways of preventing employee poaching in the recruitment processes were described.The case studies method was used in the research. pl
dc.subject.pl headhunting – talenty – rekrutacja – kłusownictwo pracownicze – konkurencja pl
dc.subject.en headhunting – talents – recruitment – employee poaching – competition pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-139472-266112 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)