Jagiellonian University Repository

Scalar field cosmology (SFC) with periodic potential - dynamical system approach.

pcg.skipToMenu

Scalar field cosmology (SFC) with periodic potential - dynamical system approach.

Show full item record

dc.contributor.advisor Głód, Krzysztof pl
dc.contributor.author Szamota, Bartłomiej pl
dc.date.accessioned 2020-11-15T10:26:37Z
dc.date.available 2020-11-15T10:26:37Z
dc.date.submitted 2020-11-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253828
dc.language eng pl
dc.title Scalar field cosmology (SFC) with periodic potential - dynamical system approach. pl
dc.title.alternative Kosmologia z polem skalarnym z okresowym potencjałem - podejście układów dynamicznych. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W artykule badamy dynamikę jednorodnych i izotropowych modeli kosmologicznych z polem skalarnym minimalnie sprzężonym z grawitacją. W tym celu wykorzystujemy techniki badań układów dynamicznych oraz tworzymy trójwymiarowe portrety fazowe, które reprezentują klasę wszystkich ewolucyjnych ścieżek, dla wszystkich warunków początkowych. Badamy jak problem koincydencji jest rozwiązany w kosmologii z polem skalarnym z okresowym potencjałem. Wykazujemy możliwość istnienia rozwiązań skalujących (tracking solutions) w przestrzeni fazowej, które wyjaśniają dlaczego gęstość materii i ciemnej energii jest dzisiaj porównywalna. pl
dc.abstract.en In the paper, we study the dynamics of homogeneous and isotropic cosmological models with the scalar field minimally coupled to gravity. For this aim, we use dynamical system methods and construct 3D phase portraits which represent the class of all evolutionary paths admissible for all initial conditions. We investigated how the problem of coincidence is solved in scalar field cosmology with a periodic potential. We show the appearance of cosmological tracking solutions in the phase space which explains why densities of both matter and dark energy components are comparable today. pl
dc.subject.pl kosmologia, pola skalarne, sfc, potencjał okresowy, potencjał sinusoidalny, problem koincydencji, rozwiązanie skalujące pl
dc.subject.en cosmology, scalar field, sfc, periodic potential, sinusoidal potential, coincidence problem, tracking solution pl
dc.contributor.reviewer Głód, Krzysztof pl
dc.contributor.reviewer Golda, Zdzisław [SAP11010725] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-138286-265010 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy astronomia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)