Jagiellonian University Repository

Media społecznościowe jako narzędzie przeciwdziałaniu bezrobociu

pcg.skipToMenu

Media społecznościowe jako narzędzie przeciwdziałaniu bezrobociu

Show full item record

dc.contributor.advisor Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.contributor.author Gęborys, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-11-15T10:25:53Z
dc.date.available 2020-11-15T10:25:53Z
dc.date.submitted 2020-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253823
dc.language pol pl
dc.title Media społecznościowe jako narzędzie przeciwdziałaniu bezrobociu pl
dc.title.alternative Social media as the tool to counteract unemployment pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Rozwój nowych technologii prowadzi do popularyzacji mediów społecznościowych, niemal we wszystkich aspektach życia. Pozwalają również na działania firm, w celu wyszukiwania pracowników, a osobom bezrobotnym na poszukiwanie miejsc zatrudnienia. Jest to coraz popularniejsza metoda, która być może w przyszłości zastąpi tradycyjne narzędzia do przeciwdziałania bezrobociu. Oprócz tego, portale stosowane są również do prowadzenia wirtualnych procesów rekrutacyjnych.Celem niniejszej pracy magisterskiej jest pokazanie, że portale społecznościowe mogą stanowić skuteczne narzędzie w przeciwdziałaniu bezrobociu. Określono dwa cele badawcze, ocena skuteczności portali społecznościowych, jako narzędzi poszukiwania pracy przez poszukujących pracy oraz skuteczności portali w poszukiwaniu pracowników przez rekruterów.Jako narzędzia badawcze posłużyły kwestionariusze: ankiety oraz wywiadu. Analiza wyników wykazała, że portale mają szansę na zostanie najpopularniejszym sposobem na poszukiwanie pracy. Przeprowadzone badania pokazują, że rekruterzy bardzo chętnie korzystają z narzędzia, jakim są portale społecznościowe do wyszukiwania pracowników. pl
dc.abstract.en The development of new technologies is also leading to the popularization of social media in almost all aspects of life. They also allow companies to operate in order to search for employees, and the unemployed to search for jobs. It is an increasingly popular method that may replace traditional tools for counteracting unemployment in the future. In addition, portals are also used to conduct virtual recruitment processes.The aim of this master's thesis is to show that social networking sites can be an effective tool in counteracting unemployment. Two research goals have been defined, defining the effectiveness of social media as job search tools by jobseekers and the effectiveness of portals in finding employees by recruiters. The following questionnaires were used as research tools: questionnaires and interviews. The analysis of the results showed that the portals have a chance to become the most popular way to search for a job. The conducted research shows that recruiters are very eager to use the social media tool to search for employees. pl
dc.subject.pl portale społecznościowe- bezrobocie- rekrutacja pl
dc.subject.en social media- unemployment- recruitment pl
dc.contributor.reviewer Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.contributor.reviewer Kopera, Sebastian [SAP11019881] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-129097-238114 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy media społecznościowe w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)