Jagiellonian University Repository

Film i propaganda : projekt japońskiego kina kolonialnego

pcg.skipToMenu

Film i propaganda : projekt japońskiego kina kolonialnego

Show full item record

dc.contributor.author Loska, Krzysztof [SAP11015757] pl
dc.contributor.editor Skotarczak, Dorota pl
dc.contributor.editor Szczutkowska, Joanna pl
dc.contributor.editor Kurpiewski, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-11-13T13:02:28Z
dc.date.available 2020-11-13T13:02:28Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.isbn 978-83-66355-40-8 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253748
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Film i propaganda : projekt japońskiego kina kolonialnego pl
dc.title.alternative Film and propaganda : Japanese project of colonial cinema pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Poznań : Wydział Historii UAM pl
dc.description.physical 91-105 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 103-104. Filmogr. s. 104 pl
dc.abstract.pl Autor artykułu wychodzi z założenia, że japoński kolonializm nie oznaczał wyłącznie podboju militarnego czy wyzysku gospodarczego, lecz wpisywał się w szerszy projekt kulturowy i modernizacyjny mający na celu stworzenie panazjatyckiej wspólnoty politycznej (daitōa kyōdōtai) opartej na ideach harmonii rasowej oraz asymilacji (dōka). Przyjęcie takiej perspektywy pozwala zrozumieć rolę, jaką odgrywały środki masowego przekazu w promowaniu nowej wizji Imperium Wschodzącego Słońca. Przyjmując definicję Jacques'a Ellula, który twierdził, że propaganda to zestaw metod pozwalających na wciągnięcie do wspólnego działania mas ludzkich oraz wytworzenie wśród nich poczucia jedności dzięki manipulacji psychicznej, autor artykułu dowodzi, że filmowa propaganda oddziaływała zarówno na płaszczyźnie afektywnej, jak i intelektualnej oraz była narzędziem kulturowej zmiany, którą władze japońskie postrzegały jako proces "wyzwalania" sąsiednich narodów i nadawania im nowej tożsamości. pl
dc.abstract.en The author of the article assumes that Japanese colonialism did not only mean military conquest or economic exploitation but was part of a broader cultural and modernization project aimed at creating a Pan-Asian political community (daitōa kyōdōtai) based on the ideas of racial harmony and assimilation (dōka). Adopting this perspective enables the readers to understand the role of the mass media in promoting a new vision of the Empire of the Rising Sun. Following Jacques Ellul's claim that propaganda is a set of methods that allow the masses to be drawn together and create a sense of unity through psychological manipulation, the author proves that film propaganda worked on both the affective and intellectual levels, and it was a tool of cultural change which the Japanese authorities saw as a process of "liberating" neighboring nations and giving them a new identity. pl
dc.subject.pl kino japońskie pl
dc.subject.pl kolonializm pl
dc.subject.pl propaganda pl
dc.subject.en Japanese cinema pl
dc.subject.en colonialism pl
dc.subject.en propaganda pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.title.container Historia wizualna w działaniu : studia i szkice z badań nad filmem historycznym pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Loska, Krzysztof: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : nauki o sztuce pl
dc.sourceinfo liczba autorów 13; liczba stron 246; liczba arkuszy wydawniczych 16,4; pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pl
dc.identifier.bookweblink http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4982721 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)