Jagiellonian University Repository

Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski geograf - paulin

pcg.skipToMenu

Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski geograf - paulin

Show full item record

dc.contributor.author Jackowski, Antoni pl
dc.contributor.editor Izmaiłow, Bogdana [SAP11006063] pl
dc.date.accessioned 2020-11-13T11:51:25Z
dc.date.available 2020-11-13T11:51:25Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.isbn 83-88424-35-1 pl
dc.identifier.isbn 978-83-88424-35-9 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253736
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski geograf - paulin pl
dc.title.alternative Rev. Prof. Ludwik Kaszowski a geographer and a monk pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 13-19 pl
dc.description.additional Tekst na s. 17-19 w jęz. ang. pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=000067_02&notka=Qm9nZGFuYSBJem1haWx9b3csIEthemltaWVyeiBLcnplbWllbn0gMjAwNCBPamNpZWMgZG9jZW50IEx1ZHdpayBLYXN6b3dza2kgYmFkYWN6IGkgbmF1Y3p5Y2llbA== pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje,000067?&page=rok pl
dc.title.container Przyroda - człowiek - Bóg : ojcu docentowi dr hab. Ludwikowi Kaszowskiemu w 65. rocznicę urodzin pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-13 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa