Jagiellonian University Repository

Miejsce deliberacji w procesie podejmowania decyzji o leczeniu : komunikowanie między lekarzem i pacjentem w perspektywie socjologicznej

pcg.skipToMenu

Miejsce deliberacji w procesie podejmowania decyzji o leczeniu : komunikowanie między lekarzem i pacjentem w perspektywie socjologicznej

Show full item record

dc.contributor.author Wagner, Aleksandra [SAP11020175] pl
dc.date.accessioned 2016-05-10T18:33:38Z
dc.date.available 2016-05-10T18:33:38Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0555-0025 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25367
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Miejsce deliberacji w procesie podejmowania decyzji o leczeniu : komunikowanie między lekarzem i pacjentem w perspektywie socjologicznej pl
dc.title.alternative Deliberation in treatment decision : communication between doctor and patient in sociological perspective pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 213-223 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2015/2-(222)/art/6035/ pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest omówienie warunków deliberacji pomiędzy lekarzem a pacjentem w perspektywie socjologicznej. Przyjęta perspektywa strukturalna kieruje uwagę w stronę relacji władzy i podległości istniejącej w omawianym typie interakcji. Z tego względu asymetria pozycji społecznych w systemie ochrony zdrowia staje się podstawową barierą we wdrożeniu modelu partnerskiego czy też SDM - Shared Decision Making w miejsce dominującego w Polsce modelu paternalistycznego. Opierając się na literaturze przedmiotu, artykuł kończy się hipotetycznym wnioskiem, że dla partycypacji pacjenta mniejsze znaczenie może mieć sam fakt podjęcia decyzji o diagnozie i terapii przez lekarza, co właśnie proces do jej dochodzenia i podmiotowy udział pacjenta w procesie deliberacji poprzedzającym ową decyzję. pl
dc.subject.pl deliberacja pl
dc.subject.pl komunikacja pl
dc.subject.pl model paternalistyczny pl
dc.subject.pl ochrona zdrowia pl
dc.subject.en deliberation pl
dc.subject.en paternalistic model pl
dc.subject.en communicaion pl
dc.subject.en health pl
dc.description.volume 58 pl
dc.description.number 2 (222) pl
dc.identifier.eissn 2299-6362 pl
dc.title.journal Zeszyty Prasoznawcze pl
dc.title.volume Komunikowanie o zdrowiu pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-10 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych