Jagiellonian University Repository

Międzynarodowa reakcja na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

pcg.skipToMenu

Międzynarodowa reakcja na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Natanek, Mirosław [SAP11018555] pl
dc.contributor.author Czekańska, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-11-12T10:28:48Z
dc.date.available 2020-11-12T10:28:48Z
dc.date.submitted 2020-11-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253604
dc.language pol pl
dc.title Międzynarodowa reakcja na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce pl
dc.title.alternative International reaction to impose martial law in Poland pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Polska na przełomie lat 70. I 80. XX w. zmagała się z kryzysem ekonomicznym, który przerodził się w kryzys społeczny. Powstanie „Solidarności" rozpoczęło serię wydarzeń, które w efekcie miały doprowadzić do stopniowych zmian ustrojowych. Reakcją władz było wprowadzenie stanu wojennego. Przytaczając reakcje Rady Europy, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Paktu Północnoatlantyckiego, które wyraziły niezadowolenie z tego stanu rzeczy, chcę pokazać ich ówczesną politykę, która była stanowcza i jednocześnie ograniczona. pl
dc.abstract.en Poland, at the turn of 70s and 80s, was facing an economic crisis which had turn into a social one. Establishing "Solidarity" had started sequence of events, that in the end, should result in gradual political changes. The government's reaction to that was a declaration of the martial law. Instancing the reaction of Council of Europe, European Economic Community, United Nations and North Atlantic Treaty Organisation, which has stated their dissatisfaction with this state of affairs, I would like to show their policy of that Time, which was firm and restricted at the same time. pl
dc.subject.pl Polska, 1981, stan wojenny, Rada Europy, Europejska Wspólnota Gospodarcza, EWG, Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ, Pakt Północnoatlantycki, NATO pl
dc.subject.en Poland, 1981, martial law, Council of Europe, European Economic Community, EEC, United Nation, UN, North Atlantic Treaty Organisation, NATO pl
dc.contributor.reviewer Natanek, Mirosław [SAP11018555] pl
dc.contributor.reviewer Koźbiał, Krzysztof [SAP11019476] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-146241-229040 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)