Jagiellonian University Repository

Techniki motywacyjne stosowane w Call Center

pcg.skipToMenu

Techniki motywacyjne stosowane w Call Center

Show full item record

dc.contributor.advisor Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.contributor.author Szostak, Dominik pl
dc.date.accessioned 2020-11-12T10:21:53Z
dc.date.available 2020-11-12T10:21:53Z
dc.date.submitted 2020-11-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253587
dc.language pol pl
dc.title Techniki motywacyjne stosowane w Call Center pl
dc.title.alternative Motivational techniques used in the Call Center pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca skoncentrowana została na przybliżeniu zjawiska motywacji oraz na tym jakie czynniki motywacji stosowane są w firmie z branży Call Center. W rozdziale pierwszym wytłumaczone jest pojęcie motywacji i motywowania, przedstawiony jest przegląd teorii motywowania, oraz pojęcie systemu motywacyjnego wraz z zasadami strategii wynagrodzenia. W drugim rozdziale opisane została branża Call Center – czym się zajmuje i jak się dzieli, jak wygląda cykl motywacji konsultanta pracującego w dziale sprzedaży, oraz pozapłacowe czynniki motywacyjne stosowane w jednej z takich firm. Ostatni rozdział poświęcony został przedstawieniu wyników przeprowadzonej ankiety w firmie działającej w branży Call Center oraz wnioskom końcowym wynikającym z odpowiedzi w ankiecie. pl
dc.abstract.en This work focused on approximating the phenomenon of motivation, and on what motivation factors are used in a company from the Call Center industry. The first chapter explains the concept of motivation and motivation, presents a review of the theory of motivation, and the concept of a motivational system together with the principles of remuneration strategy. The second chapter describes the Call Center industry - what it does and how it divides, what the motivation cycle of a consultant working in the sales department looks like, and non-payroll incentives used in one of such companies. The last chapter was devoted to presenting the results of the survey carried out in a company operating in the Call Center industry and the final conclusions resulting from the responses in the survey. pl
dc.subject.pl Call Center – motywacja –system motywacyjny – teorie motywacji pl
dc.subject.en Call Center - motivation - motivational system - motivation theories pl
dc.contributor.reviewer Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.contributor.reviewer Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-131774-203091 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie personelem pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)