Jagiellonian University Repository

Opinie : w sprawie zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

pcg.skipToMenu

Opinie : w sprawie zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Show full item record

dc.contributor.author Sarnecki, Paweł [SAP11003310] pl
dc.contributor.author Skotnicki, Krzysztof pl
dc.contributor.author Jarentowski, Marek G. pl
dc.contributor.author Regulski, Jerzy pl
dc.date.accessioned 2020-11-12T09:50:13Z
dc.date.available 2020-11-12T09:50:13Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 1230-5502 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253575
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Opinie : w sprawie zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta pl
dc.title.alternative On the conformity with the Constitution of the Republic of Poland of the bill to amend the act of 16 july 1998 on elections of the councils of communes, the councils of counties and voivodship assemblies and to amend the Act of 20 June 2002 on direct election of a head of commune, a Mayor and a President of town pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 97-119 pl
dc.description.additional Autoryz opiniiŁ 1. Paweł Sarnecki s. 97, 2. Krzysztof Skotnicki s. 100, 3. Marek G. Jarentowski s. 102, 4. Jerzy Regulski s. 113. pl
dc.identifier.weblink http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/0742C807CAF763B9C12579370043F913/%24File/ps79.pdf#page=97 pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 2 (79) pl
dc.title.journal Przegląd Sejmowy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-12 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Konstytucyjnego pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)