Jagiellonian University Repository

Koncepcje procesów asymilacji a struktura etniczna społeczeństwa amerykańskiego przełomu XX i XXI wieku

pcg.skipToMenu

Koncepcje procesów asymilacji a struktura etniczna społeczeństwa amerykańskiego przełomu XX i XXI wieku

Show full item record

dc.contributor.author Banaś, Monika [SAP11017781] pl
dc.date.accessioned 2020-11-10T17:46:23Z
dc.date.available 2020-11-10T17:46:23Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.issn 1733-2680 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253498
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Koncepcje procesów asymilacji a struktura etniczna społeczeństwa amerykańskiego przełomu XX i XXI wieku pl
dc.title.alternative Concepts of assimilation processes and the ethnic structure of american society at the turn of the 20th and 21st centuries pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 161-174 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/24499 pl
dc.subject.pl struktura etniczna pl
dc.subject.pl społeczeństwo amerykańskie pl
dc.subject.pl przełom XX i XXI wieku pl
dc.subject.pl asymilacja pl
dc.subject.pl wielokulturowość pl
dc.subject.pl pluralizm kulturowy pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,81 pl
dc.identifier.eissn 2451-0610 pl
dc.title.journal Krakowskie Studia Międzynarodowe pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-10 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska