Jagiellonian University Repository

Najważniejsze osiągnięcia w onkologii klinicznej : 2006 rok

pcg.skipToMenu

Najważniejsze osiągnięcia w onkologii klinicznej : 2006 rok

Show full item record

dc.contributor.author Ochenduszko, Sebastian [SAP20010885] pl
dc.contributor.author Pawlęga, Janusz [SAP20001564] pl
dc.date.accessioned 2020-11-10T17:07:21Z
dc.date.available 2020-11-10T17:07:21Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 1428-2526 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253492
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Najważniejsze osiągnięcia w onkologii klinicznej : 2006 rok pl
dc.title.alternative Most important achievements in clinical oncology : year 2006 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 325-330 pl
dc.identifier.weblink https://www.termedia.pl/Most-important-achievements-in-clinical-oncology-8211-year-2006,3,8851,1,1.html pl
dc.abstract.pl W artykule omówiono najważniejsze osiągnięcia w onkologii klinicznej w 2006 r., dotyczące postępowania w nowotworach litych. Przedstawiono zagadnienia dotyczące chemioprewencji, hormonoterapii, chemioterapii, a także terapii celowanej w raku piersi. Omówiono najnowsze informacje na temat chemioterapii w raku jądra, a także hormonoterapii, chemioterapii oraz radioterapii w raku prostaty. Zaprezentowano uaktualnione dane na temat chemioterapii adjuwantowej w raku płuca, terapii celowanej oraz markerów molekularnych odpowiedzi na chemioterapię w tym nowotworze. Usystematyzowano obecną wiedzę na temat postępowania w raku jelita grubego. W raku trzustki przedstawiono najważniejsze badania dotyczące leczenia uzupełniającego oraz paliatywnego. Potwierdzono dobrą tolerancję chemioterapii dootrzewnowej w zaawansowanym raku jajnika, a także obiecujące wyniki leczenia bewacizumabem. Porównano skuteczność chemioterapii z radioterapią w mięsakoraku trzonu macicy pl
dc.subject.pl nowotwory lite pl
dc.subject.pl chemioprewencja pl
dc.subject.pl chemioterapia pl
dc.subject.pl hormonoterapia pl
dc.subject.pl radioterapia pl
dc.subject.pl terapia celowana pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 6 pl
dc.identifier.eissn 1897-4309 pl
dc.title.journal Współczesna Onkologia = Contemporary Oncology pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-10 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Katedra Onkologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Onkologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa