Jagiellonian University Repository

Praca zdalna i telepraca w czasach epidemii : wyzwania i możliwości

pcg.skipToMenu

Praca zdalna i telepraca w czasach epidemii : wyzwania i możliwości

Show full item record

dc.contributor.author Sobczyk, Marcin [USOS160442] pl
dc.contributor.editor Bogusz, Małgorzata pl
dc.contributor.editor Wojcieszak, Monika pl
dc.contributor.editor Rachwał, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-11-10T14:01:16Z
dc.date.available 2020-11-10T14:01:16Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63216-27-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253392
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253392 pl
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Praca zdalna i telepraca w czasach epidemii : wyzwania i możliwości pl
dc.title.alternative Remote work and teleworking in times of epidemics : challenges and opportunities pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions pl
dc.description.physical 458-462 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej: "Omnibus część II", dn. 3-4 kwietnia 2020 r., Kraków pl
dc.identifier.weblink http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2020/05/POSZERZAMY-HORYZONTY-TOM-XVIII-cz.-I-1.pdf pl
dc.subject.pl praca zdalna pl
dc.subject.pl telepraca pl
dc.subject.en remote work pl
dc.subject.en teleworking pl
dc.description.volume 18, cz. 1 pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 0,33 pl
dc.title.container Poszerzamy Horyzonty pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-10 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : nauki socjologiczne pl
dc.sourceinfo liczba autorów 60; liczba stron 654; liczba arkuszy wydawniczych 32,7; pl
dc.identifier.bookweblink http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2020/05/POSZERZAMY-HORYZONTY-TOM-XVIII-cz.-I-1.pdf pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska