Jagiellonian University Repository

Wpływ rzeźby terenu na temperatury ekstremalne w przygruntowej warstwie powietrza na Pogórzu Wielickim

pcg.skipToMenu

Wpływ rzeźby terenu na temperatury ekstremalne w przygruntowej warstwie powietrza na Pogórzu Wielickim

Show full item record

dc.contributor.author Bokwa, Anita [SAP11015461] pl
dc.contributor.editor Górka, Zygmunt [SAP11004758] pl
dc.contributor.editor Jelonek, Adam pl
dc.date.accessioned 2020-11-10T09:55:01Z
dc.date.available 2020-11-10T09:55:01Z
dc.date.issued 2002 pl
dc.identifier.isbn 83-88424-15-7 pl
dc.identifier.isbn 978-83-88424-15-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253326
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wpływ rzeźby terenu na temperatury ekstremalne w przygruntowej warstwie powietrza na Pogórzu Wielickim pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Geografii Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 117-121 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 120-121 pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=000038_10&notka=QW5pdGEgQm9rd2EgMjAwMiBXcGx9eXcgcnplen1ieSB0ZXJlbnUgbmEgdGVtcGVyYXR1cnkgZWtzdHJlbWFsbmUgdyBwcnp5Z3J1bnRvd2VqIHdhcnN0d2llIHBvd2lldHI= pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje,000038?&page=rok pl
dc.description.conftype local pl
dc.title.container Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-10 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski; 2002-06-27; 2002-06-30; Nowy Sącz; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa