Jagiellonian University Repository

Odbiór lokowania produktu w mediach społecznościowych przez konsumentów pokolenia Y

pcg.skipToMenu

Odbiór lokowania produktu w mediach społecznościowych przez konsumentów pokolenia Y

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.author Gauza, Dominika pl
dc.date.accessioned 2020-11-08T23:06:16Z
dc.date.available 2020-11-08T23:06:16Z
dc.date.submitted 2020-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253001
dc.language pol pl
dc.title Odbiór lokowania produktu w mediach społecznościowych przez konsumentów pokolenia Y pl
dc.title.alternative The perception of product placement by consumers generation Y on social media. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym celem badawczym niniejszej pracy jest próba analizy i identyfikacji postrzegania przez konsumentów pokolenia Y w wieku 20- 40 lat lokowania produktu w mediach społecznościowych. Celem szczegółowym pracy stała się natomiast analiza wpływu lokowania produktu w social mediach na zachowania nabywcze konsumentów pokolenia Y. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o szczegółową obserwację oraz przegląd źródeł teoretycznych i empirycznych, a także dzięki przeprowadzeniu autorskiego internetowego kwestionariusza ankietowego, który wypełniło 116 osób. Badanie wykazało, że blisko połowa respondentów korzysta z mediów społecznościowych i rozpoznaje w nich lokowania produktu, szczególnie typ mieszany, wiuzalno - werbalny. Wyniki pokazały, że w sytuacji wykorzystywania formy promocji jaką jest lokowania produktu, najważniejsze znaczenie dla odbiorcy ma sposób prezentacji produktu lub marki. Respondenci w ankiecie wskazywali również, iż najczęściej dostrzeganymi przez nich kategoriami lokowania produktu w social media są kosmetyki i produkty spożywcze, chociaż rzadko są skłonni dokonać zakupu. Lokowanie produktu w mediach społecznościowych choć w zdecydowanej większości nie ma wpływu na pozytywne decyzje zakupowe konsumentów to jest znaczącym źródłem informacji o marce czy produkcie. pl
dc.abstract.en The main purpose of the thesis is to analyze and indentify how do the consumers from the Y generation, between 20 and 40 years old, perceive product placement in social media. The goal is to analyze the influence that social media product placement has on the Y generation consumers and their buying behaviours. The research was conducted through meticulous observation, the review of both theoretical and empirical sources and the analysis of the results of the author's Internet questionnaire obtained from 116 people. The research showed that almost half of respondends use social media and recognize in it a tool of product placement, especially the mixed type - the viusal-verbal one. As the thesis shows, what is mostly important for the consumer when using product placement as a marketing tool is the method of presenting the product or the brand. Respondents pointed out that the products which placement they most commonly notice are cosmetics and food and beverage products. However, they are not willing to make a purchase based just on such presence. Although, the social media product placement does not hace a direct influence on the consumers' buying decisions it serves as a significant source of knowledge about the brand or the products. pl
dc.subject.pl marketing - narzędzie komunikacji marketingowej - lokowanie produktu - media społecznosciowe - kosnumenci pokolenia Y pl
dc.subject.en marketing - marketing communication tool - product placement - social media - consumers of the Y generation pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-133908-181057 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy psychologia w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)