Jagiellonian University Repository

Kobiety jako ofiary mobbingu.

pcg.skipToMenu

Kobiety jako ofiary mobbingu.

Show full item record

dc.contributor.advisor Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.contributor.author Gustkiewicz, Weronika pl
dc.date.accessioned 2020-11-08T23:04:47Z
dc.date.available 2020-11-08T23:04:47Z
dc.date.submitted 2020-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252984
dc.language pol pl
dc.title Kobiety jako ofiary mobbingu. pl
dc.title.alternative Women as victims of mobbing pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska powstała z myślą o kobietach, które doświadczyły mobbingu w miejscu pracy. Porusza ona takie tematy jak wykształcenie a mobbing, wiek a mobbing oraz czas trwania mobbingu w zależności od liczby mobberów. Opiera się na przeglądzie dostępnej literatury i opisuje cechy mobbera, cechy ofiary mobbingu, etapy mobbingu, a także charakterystykę mobbingu i rozróżnienie od bullyingu i molestowania seksualnego w miejscu pracy. Ponadto, prócz przeglądu literatury opisane zostały wykonane na potrzeby pracy magisterskiej badania, tj. wywiady otwarte z kobietami, które doświadczyły mobbingu w miejscu pracy. pl
dc.abstract.en The master's thesis focuses on the subject of women who have experienced mobbing in the workplace. It covers topics such as education vs mobbing, age vs mobbing, and the relation between the number of mobbers and the duration of mobbing. It is based on a review of the available literature and describes the characteristics of a mobber, the characteristics of a mobbing victim, the stages of mobbing, as well as the characteristics of mobbing and the distinction from bullying and sexual harassment in the workplace. Moreover, apart from the literature review, the research conducted for the purposes of the master's thesis was also described, i.e. open interviews with women who experienced mobbing in the workplace. pl
dc.subject.pl kobiety, kobieta, mobbing, bullying, przemoc, organizacja, korporacja, psychologia, zarządzanie pl
dc.subject.en women, woman, mobbing, bullying, violence, organization, corporation, psychology, management pl
dc.contributor.reviewer Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.contributor.reviewer Tutko, Marta [SAP11019560] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-131291-178936 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy psychologia w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)