Jagiellonian University Repository

Charon : Stanisław Tarnowski i dziewiętnastowieczna sztuka pamięci

pcg.skipToMenu

Charon : Stanisław Tarnowski i dziewiętnastowieczna sztuka pamięci

Show full item record

dc.contributor.author Węgrzyn, Iwona [SAP11016652] pl
dc.date.accessioned 2020-11-06T18:48:16Z
dc.date.available 2020-11-06T18:48:16Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2081-1861 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252928
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Charon : Stanisław Tarnowski i dziewiętnastowieczna sztuka pamięci pl
dc.title.alternative Charon : Stanistlaw Tarnowski and the nineteenth-century art of memory pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 86-109 pl
dc.identifier.weblink http://sbsp.up.krakow.pl/article/view/5175 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia postać Stanisława Tarnowskiego - cenionego profesora i polityka jako autora nekrologów. Ten obszar działalności Tarnowskiego omawiam w kontekście dziewiętnastowiecznych tradycji żałobnych oraz jako przejaw polskiej odmiany kultury pamięci. pl
dc.abstract.en The article introduces the figure of Stanislaw Tarnowski - famous professor and politician as the author of the obituaries. I discuss this area of ​​Tarnowski's activity in the context of nineteenth-century mourning traditions and as a manifestation of the Polish version of the culture of memory. pl
dc.subject.pl Stanisław Tarnowski pl
dc.subject.pl kultura pamięci pl
dc.subject.pl tradycje żałobne pl
dc.subject.pl dziewiętnastowieczny konserwatyzm pl
dc.subject.en Stanisław Tarnowski pl
dc.subject.en culture of memory pl
dc.subject.en mournig traditions pl
dc.subject.en 19th century conservatism pl
dc.description.series Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, ISSN 1689-9903; 298 pl
dc.description.number 17 pl
dc.description.publication 2 pl
dc.identifier.doi 10.24917/20811861.17.6 pl
dc.identifier.eissn 2300-3057 pl
dc.title.journal Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-06 pl
dc.participation Węgrzyn, Iwona: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Kultury Literackiej Pogranicza pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa