Jagiellonian University Repository

Old Town Road of copyright's subject matter and aesthetics

pcg.skipToMenu

Old Town Road of copyright's subject matter and aesthetics

Show full item record

dc.contributor.author Laskowska-Litak, Ewa [SAP14010833] pl
dc.date.accessioned 2020-11-06T09:21:24Z
dc.date.available 2020-11-06T09:21:24Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0971-7544 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252831
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 2.5 Indie *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/in/legalcode *
dc.title Old Town Road of copyright's subject matter and aesthetics pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 80-91 pl
dc.description.additional Streszcz. ang. s. 80. Bibliogr. s. 89-91 pl
dc.identifier.weblink http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/55112 pl
dc.identifier.weblink http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/55112/1/JIPR%2025%283-4%29%2080-91.pdf pl
dc.description.volume 25 pl
dc.description.number 3-4 (May-July 2020) pl
dc.description.publication 2 pl
dc.identifier.eissn 0975-1076 pl
dc.title.journal Journal of Intellectual Property Rights pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-11-02 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Autorskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.identifier.project 2016/23/D/HS5/01792 pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : nauki prawne pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 2.5 Indie Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 2.5 Indie