Jagiellonian University Repository

Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2003 z uzupełnieniami za lata poprzednie

pcg.skipToMenu

Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2003 z uzupełnieniami za lata poprzednie

Show full item record

dc.contributor.author Ozga, Krzysztof [SAP11017179] pl
dc.date.accessioned 2020-11-05T14:10:15Z
dc.date.available 2020-11-05T14:10:15Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.issn 0032-3802 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252743
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2003 z uzupełnieniami za lata poprzednie pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 205-298 pl
dc.identifier.weblink http://mbc.malopolska.pl/publication/96501 pl
dc.description.volume 61 pl
dc.description.publication 5,74 pl
dc.title.journal Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-05 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Bibliography pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 132 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa