pcg.skipToMenu

Zeszyty Glottodydaktyczne

 


Czasopismo Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego jest poświęcone nauczaniu języka specjalistycznego oraz adaptacji tekstów specjalistycznych. Treści zamieszczone w artykułach będą pomocne dla wszystkich zainteresowanych nauczaniem języków obcych.

Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Periodyk ukazuje się od 2009 roku.

Strona internetowa czasopisma Zeszyty Glottodydaktyczne

Collections in this community

Search