Jagiellonian University Repository

Badania historycznojęzykowe : stan, metodologia, perspektywy : materiały konferencji naukowej Kraków 21-22 września 2010 r.

pcg.skipToMenu

Badania historycznojęzykowe : stan, metodologia, perspektywy : materiały konferencji naukowej Kraków 21-22 września 2010 r.

Show full item record

dc.contributor.editor Dunaj, Bogusław [SAP11003660] pl
dc.contributor.editor Rak, Maciej [SAP11019413] pl
dc.date.accessioned 2016-05-09T18:03:42Z
dc.date.available 2016-05-09T18:03:42Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-175-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25199
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Badania historycznojęzykowe : stan, metodologia, perspektywy : materiały konferencji naukowej Kraków 21-22 września 2010 r. pl
dc.title.alternative History of language research : status, methodology, perspectives : materials for the scientific conference Cracow 21-22 September 2010 pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 431 pl
dc.description.additional Bibliogr. przy ref. Dwa ref. w jęz. ukraińskim pl
dc.identifier.weblink http://www.uj.edu.pl/documents/4995923/f5f49ee7-63bc-432c-97d6-b92442236f15 pl
dc.subject.pl historia języka polskiego pl
dc.subject.pl historia polskiej fonetyki pl
dc.subject.pl historia polskiej fleksji pl
dc.subject.pl historia polskiej składni pl
dc.subject.pl historia polskiej leksyki pl
dc.subject.pl zabytki języka polskiego pl
dc.subject.en history of Polish language pl
dc.subject.en history of Polish phonetic pl
dc.subject.en history of Polish inflection pl
dc.subject.en history of Polish syntax pl
dc.subject.en history of Polish vocabulary pl
dc.subject.en sources of Polish language pl
dc.description.series Biblioteka "LingVariów"; t. 14 pl
dc.description.series Z Prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.conftype local pl
dc.date.accession 2016-05-11 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Języka i Dialektologii pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.contributor.serieseditor Skarżyński, Mirosław [SAP11012675] pl
dc.conference Badania historycznojęzykowe : stan, metodologia, perspektywy; 2010-09-21; 2010-09-22; Kraków; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 60; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska