Jagiellonian University Repository

Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza (na tle porównawczym)

pcg.skipToMenu

Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza (na tle porównawczym)

Show full item record

dc.contributor.author Rak, Maciej [SAP11019413] pl
dc.date.accessioned 2016-05-09T17:07:06Z
dc.date.available 2016-05-09T17:07:06Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.isbn 978-83-60163-30-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25196
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza (na tle porównawczym) pl
dc.title.alternative Linguistic and cultural image of animals preserved in the animalistic phraseology of the local dialects of the Holy Cross Mountains and Podtatrze (against the comparative background) pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" pl
dc.description.physical 256, [1] pl
dc.description.additional Książka jest skróconą wersją rozprawy doktorskiej pt.: Językowy obraz świata utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza na tle kultury ludowej. Bibliogr. s. 199-226. Indeksy pl
dc.subject.pl Podtatrze (Orawa, Podhale, Spisz) pl
dc.subject.pl Góry Świętokrzyskie pl
dc.subject.pl gwara podhalańska pl
dc.subject.pl gwara orawska pl
dc.subject.pl gwara spiska pl
dc.subject.pl gwara świętokrzyska pl
dc.subject.pl frazeologia gwarowa pl
dc.subject.pl frazeologia animalistyczna pl
dc.subject.pl językowy obraz świata pl
dc.subject.pl zwierzęta pl
dc.subject.en Podtatrze (Orava, Podhale, Spiš) pl
dc.subject.en Holy Cross Mountains pl
dc.subject.en local dialect of Podhale pl
dc.subject.en local dialect of Orava pl
dc.subject.en local dialect of Spiš pl
dc.subject.en local dialect of Holy Cross Mountains pl
dc.subject.en local dialect phraseology pl
dc.subject.en animal phraseology pl
dc.subject.en linguistic and cultural image of world pl
dc.subject.en animals pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Języka i Dialektologii pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 105; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska