Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Testy funkcjonalne zintegrowanych zasobów informacyjnych bazy wiedzy UJ i systemu PASSIM : etap B25

Testy funkcjonalne zintegrowanych zasobów informacyjnych ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska