Jagiellonian University Repository

Hormonalna terapia zastępcza - korzyści i zagrożenia w okresie okołomenopauzalnym

pcg.skipToMenu

Hormonalna terapia zastępcza - korzyści i zagrożenia w okresie okołomenopauzalnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Knapczyk-Stwora, Katarzyna [SAP11020105] pl
dc.contributor.author Kozłowska, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-10-27T18:39:31Z
dc.date.available 2020-10-27T18:39:31Z
dc.date.submitted 2020-09-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251598
dc.language pol pl
dc.title Hormonalna terapia zastępcza - korzyści i zagrożenia w okresie okołomenopauzalnym pl
dc.title.alternative Hormone replacement therapy - the pros and cons during perimenopause pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wejście kobiety w okres okołomenopauzalny objawia się zmianami w organizmie, którestopniowo prowadzą do zaniku płodności. Obserwowany w tym okresie spadek poziomuestrogenów jest główną przyczyną pogorszenia jakości życia oraz zwiększenia ryzykawystąpienia chorób przewlekłych, takich jak osteoporoza czy choroba sercowo-naczyniowa.Potencjalnie korzystnym wydaje się być zastosowanie hormonalnej terapii zastępczej (HTZ),która ma na celu uzupełnienie niedoborów estrogenów oraz ustabilizowanie ich poziomu wekrwi, co z kolei przekłada się na złagodzenie niepożądanych skutków menopauzy. Wdrożeniehormonalnej terapii zastępczej w okresie okołomenopauzalnym niesie ze sobą korzyści, jaki zagrożenia, a celem niniejszej pracy jest ich przedstawienie. Stosowanie HTZ pomagaw leczeniu zaburzeń ze strony układu naczynioruchowego i w zapobieganiu osteoporozie,zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych, a także wywiera pozytywnywpływ na funkcje poznawcze oraz poprawia jakość snu. Z drugiej strony jednak HTZ możeprzyczynić się do rozwoju nowotworów piersi i endometrium, a długotrwałe stosowanie tejterapii zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu naczyniowego. Alternatywę dla HTZ możestanowić dieta bogata w fitoestrogeny. Poznanie wad i zalet HTZ stanowi podstawę bezpieczneji skutecznej hormonalnej terapii zastępczej. pl
dc.abstract.en The entry into the perimenopause by a woman is associated with changes within herbody which gradually lead to the loss of fertility. The decrease in estrogen levels during thisperiod is the main reason for the deterioration in the quality of life and poses the risk of chronicdiseases such as osteoporosis or cardiovascular disease. The use of hormone replacementtherapy (HRT), whose aim is to supplement estrogen deficiencies and to stabilize the level ofthis hormone in blood, seems to be potentially beneficial. As a result, it may lead to thealleviation of undesirable symptoms of menopause. However, the implementation of hormonereplacement therapy during perimenopause, has disadvantages as well. Thus, the aim of thisstudy is to present the positive and negative aspects of HRT application. The main benefits ofHRT are: preventing osteoporosis, reducing the risk of neurodegenerative diseases and treatingdysfunctions in the vasomotor system. Moreover, it has a positive effect on cognitive functionsand improves the quality of sleep. But along with the benefits, there are also risks associatedwith using this therapy as HRT may contribute to the development of breast and endometrialcancers. A long-term use of this therapy increases the risk of vascular diseases. A diet rich inphytoestrogens can be an alternative to HRT. Understanding the pros and cons of HRTconstitutes the basis for the safe and effective use of hormone replacement therapy. pl
dc.subject.pl hormonalna terapia zastępcza, menopauza, estrogeny pl
dc.subject.en hormone replacement therapy, menopause, estrogens pl
dc.contributor.reviewer Knapczyk-Stwora, Katarzyna [SAP11020105] pl
dc.contributor.reviewer Opydo-Chanek, Małgorzata [SAP11018603] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-138994-244216 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)