Jagiellonian University Repository

Implementacja systemu do zarządzania pomiarami warunków otoczenia

pcg.skipToMenu

Implementacja systemu do zarządzania pomiarami warunków otoczenia

Show full item record

dc.contributor.advisor Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.contributor.author Duda, Dariusz pl
dc.date.accessioned 2020-10-27T18:36:04Z
dc.date.available 2020-10-27T18:36:04Z
dc.date.submitted 2020-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251594
dc.language pol pl
dc.title Implementacja systemu do zarządzania pomiarami warunków otoczenia pl
dc.title.alternative Implementation of a weather conditions measurement management system pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl System pozwala zbierać dane o temperaturze przy pomocy urządzeń pomiarowych. Następnie dane są gromadzone przez aplikację zainstalowaną na serwerze, której zadaniem jest przetwarzanie i udostępnianie zgromadzonych informacji. Do dyspozycji użytkownika jest również aplikacja WWW, która pozwala mu zarządzać cała infrastrukturą oraz tworzyć specjalne reguły do monitorowania zmian pogodowych. pl
dc.abstract.en The system is able to gather weather conditions information such as air temperature. It uses measuring devices to achieve that. All measurements are sent to a server which includes custom application responsible for processing and sharing data. The last part of the project ia a webpage which allow user to access measurements, manage devices network and create rules. The rules let user to look for significant weather changes. pl
dc.subject.pl Iot, C++, Java, JQuery, monitorowanie środowiska pl
dc.subject.en Iot, C++, Java, JQuery, monitoring of natural environment pl
dc.contributor.reviewer Płaneta, Roman [SAP11007103] pl
dc.contributor.reviewer Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-136874-216927 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)