Jagiellonian University Repository

Rezultaty badań archeologicznych we wschodniej i środkowej strefie stanowiska nr 1 w Maszkowicach, pow. Nowy Sącz, na przykładzie analizy polepy z badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 1959-1960.

pcg.skipToMenu

Rezultaty badań archeologicznych we wschodniej i środkowej strefie stanowiska nr 1 w Maszkowicach, pow. Nowy Sącz, na przykładzie analizy polepy z badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 1959-1960.

Show full item record

dc.contributor.advisor Przybyła, Marcin [SAP11019655] pl
dc.contributor.author Jurek, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-10-27T18:35:53Z
dc.date.available 2020-10-27T18:35:53Z
dc.date.submitted 2020-09-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251593
dc.language pol pl
dc.title Rezultaty badań archeologicznych we wschodniej i środkowej strefie stanowiska nr 1 w Maszkowicach, pow. Nowy Sącz, na przykładzie analizy polepy z badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 1959-1960. pl
dc.title.alternative The results of archaeological research in the eastern and central zones of site 1 in Maszkowice, Nowy Sącz district, on the example of the analysis of burned daub material from trenches 1959 and I- VIII/1960. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Poniższa publikacja dotyczy analizy polepy wykorzystywanej podczas wznoszenia budynków. Materiał został pozyskany w trakcie prac wykopaliskowych na stanowisku nr.1 w Maszkowicach. Badania te były prowadzone przez dr Marię Cabalską w 1959 i 1960 r. Pozostałości konstrukcyjne pradziejowych domów przez lata były niedoceniane przez archeologów. Zbierane wybiórczo, deponowane były w odmętach magazynu. Materiał ten, dopiero niedawno został doceniony. Szczegółowa analiza fragmentów polepy może dostarczyć nam dużą ilość danych, dotyczących zmieniającej się technologii budowlanej jak i flory znajdującej się w obrębie stanowiska archeologicznego. Uzyskane wyniki pozwalają określić konstrukcję struktur gospodarczo mieszkalnych na przełomie epoki brązu i wczesnej epoce żelaza. pl
dc.abstract.en The below publication is about ceramics construction material. Relics were found during excavation no 1 in Maszkowice. Research was run by Dr Maria Cabalska in 1959 and 1960. Construction remains of prehistoric houses were underestimated by archaeologists, by years picked selective and then abandoned in warehouse depths. That material has been appreciated not long ago. Pieces of “clay with chaff” can give us today a lot of data about construction technology evolution and also flora around archaeological sites. As interesting we can consider working with burned daub, which is developed occasionally. The results allow to define economic and residential structures at the turn of Bronze Age and early Iron Age. pl
dc.subject.pl epoka brązu, epoka żelaza, okres lateński, osada obronna, polepa pl
dc.subject.en bronze age, iron age, latene period, fortified settlement, burned daub pl
dc.contributor.reviewer Przybyła, Marcin [SAP11019655] pl
dc.contributor.reviewer Blajer, Wojciech [SAP11010466] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-136416-227876 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy archeologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)