Jagiellonian University Repository

Pozycja międzynarodowa Niderlandów w kontekście ekonomii Amsterdamu

pcg.skipToMenu

Pozycja międzynarodowa Niderlandów w kontekście ekonomii Amsterdamu

Show full item record

dc.contributor.advisor Adamus, Wiktor [SAP11018105] pl
dc.contributor.author Knop, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-10-27T18:35:09Z
dc.date.available 2020-10-27T18:35:09Z
dc.date.submitted 2020-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251591
dc.language pol pl
dc.title Pozycja międzynarodowa Niderlandów w kontekście ekonomii Amsterdamu pl
dc.title.alternative The international status of the Netherlands in the context of Amsterdam's economy pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W literaturze ekonomicznej często porusza się teoretyczny aspekt konkurencyjności, lecz poza kilkoma instytucjami naukowo-biznesowymi, rzadko kiedy analizowana jest pozycja międzynarodowa całych gospodarek narodowych. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów i niekorzystnego ukształtowania topograficznego, Niderlandy stanowią obecnie jedno z najbardziej konkurencyjnych krajów na świecie, zaś Amsterdam uznaje się niekiedy za miasto globalne. Celem niniejszej pracy jest określenie, jakie czynniki wpłynęły i dalej wpływają na status tego państwa na tle reszty krajów świata oraz jaką rolę odgrywa jego stolica w tworzeniu transnarodowej sieci powiązań gospodarczych. pl
dc.abstract.en The theoretical aspect of competitiveness is often discussed in economic literature, but apart from a few scientific and business institutions, the international position of entire national economies is rarely analysed. Despite its small size and unfavorable topography, the Netherlands is now one of the most competitive countries in the world, and Amsterdam is sometimes considered a global city. The aim of this paper is to determine what factors have influenced and continue to influence the status of this country in relation to the rest of the world and what role its capital performs in the creation of a transnational network of economic relations. pl
dc.subject.pl Niderlandy, globalizacja, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, miasto globalne, gospodarka światowa, Amsterdam pl
dc.subject.en Netherlands, globalization, competitiveness, competitive advantage, global city, global economy, Amsterdam pl
dc.contributor.reviewer Adamus, Wiktor [SAP11018105] pl
dc.contributor.reviewer Noworol, Czesław [SAP11011662] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-132408-212221 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia pl
dc.fieldofstudy finanse, bankowość, ubezpieczenia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)