Jagiellonian University Repository

Oddziaływanie Krakowa na funkcjonowanie miasta i gminy Proszowice

pcg.skipToMenu

Oddziaływanie Krakowa na funkcjonowanie miasta i gminy Proszowice

Show full item record

dc.contributor.advisor Zborowski, Andrzej [SAP11012478] pl
dc.contributor.author Gudowska, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-10-27T18:31:38Z
dc.date.available 2020-10-27T18:31:38Z
dc.date.submitted 2020-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251586
dc.language pol pl
dc.title Oddziaływanie Krakowa na funkcjonowanie miasta i gminy Proszowice pl
dc.title.alternative The impact of Krakow on the functioning of the commune and the city of Proszowice pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest wpływ dużego miasta jakim jest Kraków, na rozwój i funkcjonowanie małego miasta - Proszowice, które znajduje sie 24 kilometry od niego. W pracy zostały szczegółowo opisane migracje krótkoterminowe mieszkańców, oraz osób tam pracujących. Poddani ankiecie zostali uczniowie gimnazjów, ich rodzice, oraz sprzedawcy, którzy przyjeżdżają na targ. W pracy zostały ukazane powiązania miedzy dwoma miastami, które niezmiennie od wielu lat występują. pl
dc.abstract.en The topic of the work is the influence of a large city like Krakow on the development and functioning of a small city - Proszowice, which is located 24 kilometers from it. The work describes in detail short-term migrations of residents and people working there. Secondary school students, their parents and salesmen who come to the market were surveyed. The text shows the connections between two cities that have been present for many years. pl
dc.subject.pl miasto, suburbanizacja, dojazdy do pracy, migracje krótkoterminowe, wpływ dużego miasta pl
dc.subject.en city, suburbanization, commuting to work, short-term migrations, the impact of the big city pl
dc.contributor.reviewer Zborowski, Andrzej [SAP11012478] pl
dc.contributor.reviewer Soja, Maria [SAP11007804] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-121024-195018 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.area obszar nauk technicznych pl
dc.fieldofstudy e-gospodarka przestrzenna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)