Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

The late Barremian Halimedides horizon of the Dolomites (Southern Alps, Italy)

The late Barremian Halimedides horizon of the Dolomites ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska