Jagiellonian University Repository

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie : w świetle Dyrektywy 2003/4/WE z 2003 roku w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

pcg.skipToMenu

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie : w świetle Dyrektywy 2003/4/WE z 2003 roku w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bibliographic description

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)