Jagiellonian University Repository

Wprowadzenie Kodeksu Napoleona w Departamencie Krakowskim Księstwa Warszawskiego w świetle relacji "Gazety Krakowskiej"

pcg.skipToMenu

Wprowadzenie Kodeksu Napoleona w Departamencie Krakowskim Księstwa Warszawskiego w świetle relacji "Gazety Krakowskiej"

Show full item record

dc.contributor.author Malec, Dorota [SAP11012331] pl
dc.contributor.editor Dziadzio, Andrzej [SAP11012330] pl
dc.contributor.editor Grodziski, Stanisław pl
dc.date.accessioned 2016-05-09T11:00:40Z
dc.date.available 2016-05-09T11:00:40Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7571-268-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25139
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wprowadzenie Kodeksu Napoleona w Departamencie Krakowskim Księstwa Warszawskiego w świetle relacji "Gazety Krakowskiej" pl
dc.title.alternative The enforcing of Code Napoleon in Cracow’s Department of Duchy of Warsow pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM pl
dc.pubinfo : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego pl
dc.description.physical 89-102 pl
dc.identifier.weblink https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/315/Grodziski_Stanis%C5%82aw_Dziadzio_Andrzej_Prawo_i_w%C5%82adza_tom_1b_2012.pdf?sequence=1#page=89 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/315 pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 0,75 pl
dc.title.container Regnare, gubernare, administrare : prawo i władza na przestrzeni wieków : prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-04 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska