Jagiellonian University Repository

Nieuchronne fiasko? : pandemia postępuje, a my podejmujemy decyzje bez wiarygodnych danych

pcg.skipToMenu

Nieuchronne fiasko? : pandemia postępuje, a my podejmujemy decyzje bez wiarygodnych danych

Show full item record

dc.contributor.author Ioannidis, John P.A. pl
dc.date.accessioned 2020-10-26T07:06:18Z
dc.date.available 2020-10-26T07:06:18Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251304
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Nieuchronne fiasko? : pandemia postępuje, a my podejmujemy decyzje bez wiarygodnych danych pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-4 pl
dc.description.additional Artykuł był pierwotnie opublikowany na portalu STAT 17 marca 2020 r. pl
dc.identifier.weblink http://filozofiawpraktyce.pl/nieuchronne-fiasko-pandemia-postepuje-a-my-podejmujemy-decyzje-bez-wiarygodnych-danych/ pl
dc.description.volume 6 pl
dc.identifier.doi 10.26106/rww9-4960 pl
dc.identifier.eissn 2451-3962 pl
dc.title.original A fiasco in the making? : as the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data pl
dc.title.journal Filozofia w Praktyce pl
dc.contributor.translator Bystranowski, Piotr [SAP14029339] pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-01 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Interdyscyplinarne Centrum Etyki pl
dc.subtype Translation pl
dc.identifier.articleid 3 pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.identifier.project 805498 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa