Jagiellonian University Repository

Lutosławski, Witold

pcg.skipToMenu

Lutosławski, Witold

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Helmer, Christine pl
dc.contributor.editor McKenzie, Steven L. pl
dc.contributor.editor Römer, Thomas pl
dc.contributor.editor Schröter, Jens pl
dc.contributor.editor Walfish, Barry Dov pl
dc.contributor.editor Ziolkowski, Eric pl
dc.date.accessioned 2020-10-22T11:08:30Z
dc.date.available 2020-10-22T11:08:30Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-3-11-031334-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251050
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Lutosławski, Witold pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Berlin pl
dc.pubinfo Boston : De Gruyter pl
dc.description.physical 251-253 pl
dc.abstract.pl Tekst w języku angielskim na temat polskiego kompozytora Witolda Romana Lutosławskiego (1913-1994) jest hasłem w 'Encyklopedii Biblii i jej Recepcji' ('Encyclopedia of the Bible and Its Reception'). Tekst przedstawia krótką biografię oraz motywy biblijne obecne w kompozytorskiej twórczości Witolda Lutosławskiego (głównie kolędy). pl
dc.abstract.en The text in English on the Polish composer Witold Roman Lutoslawski / Lutosławski (1913-1994) is the entry in the 'Encyclopedia of the Bible and Its Reception'. The text presents a short biography and biblical motifs that exist in the compositional output of Witold Lutosławski (mainly Christmas carols). pl
dc.subject.pl Witold Lutosławski (1913-1994) pl
dc.subject.pl Witold Roman Lutosławski (1913-1994) pl
dc.subject.pl muzyka poważna pl
dc.subject.pl muzyka XX wieku pl
dc.subject.pl Biblia w muzyce pl
dc.subject.pl Pismo Święte w muzyce pl
dc.subject.pl muzyka polska pl
dc.subject.pl biblijne motywy a muzyka pl
dc.subject.pl kolędy pl
dc.subject.pl sztuka polska XX wieku pl
dc.subject.pl biblistyka i muzykologia pl
dc.subject.pl recepcja Biblii w kulturze pl
dc.subject.pl muzyka religijna pl
dc.subject.pl muzyka kościelna pl
dc.subject.pl muzyka chrześcijańska pl
dc.subject.en Witold Lutosławski (1913-1994) pl
dc.subject.en Witold Lutoslawski (1913-1994) pl
dc.subject.en Witold Roman Lutosławski (1913-1994) pl
dc.subject.en Witold Roman Lutoslawski (1913-1994) pl
dc.subject.en classical music pl
dc.subject.en music of the 20th century pl
dc.subject.en Bible in music pl
dc.subject.en Holy Script in music pl
dc.subject.en Holy Scripture in music pl
dc.subject.en Scripture in music pl
dc.subject.en Polish music pl
dc.subject.en biblical motifs and muwsic pl
dc.subject.en Christmas songs pl
dc.subject.en Christmas carols pl
dc.subject.en Polish art of the 20th centure pl
dc.subject.en biblical studies and musicology pl
dc.subject.en reception of the Bible in culture pl
dc.subject.en religious music pl
dc.subject.en Church music pl
dc.subject.en Christian music pl
dc.description.volume 17 pl
dc.description.publication 0,2 pl
dc.identifier.doi 10.1515/ebr.lutoslawskiwitold pl
dc.title.container Encyclopedia of the Bible and its reception pl
dc.title.volume Lotus - Masrekah pl
dc.language.container eng pl
dc.participation Tytko, Marek: 100%; pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype EncyclopediaArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : pedagogika pl
dc.publisher.ministerial De Gruyter pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa