Jagiellonian University Repository

Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu wieloletniej zmienności warunków biometeorologicznych w zachodniej części Karpat Polskich

Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu ...

Show full item record

dc.contributor.author Ustrnul, Zbigniew [SAP11019499] pl
dc.contributor.author Wypych, Agnieszka [SAP11019205] pl
dc.contributor.author Czekierda, Danuta pl
dc.contributor.editor Bielec-Bąkowska, Zuzanna pl
dc.contributor.editor Łupikasza, Ewa pl
dc.contributor.editor Widawski, Artur pl
dc.date.accessioned 2016-05-09T07:00:47Z
dc.date.available 2016-05-09T07:00:47Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61644-29-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25104
dc.language pol pl
dc.title Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu wieloletniej zmienności warunków biometeorologicznych w zachodniej części Karpat Polskich pl
dc.title.alternative Long-term variability of biometeorological conditions in western part of Polish Carpathians in relation to atmospheric circulation pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego pl
dc.description.physical 373-383 pl
dc.subject.pl cyrkulacja atmosfery pl
dc.subject.pl zmienność wieloletnia pl
dc.subject.pl normalna temperatura efektywna pl
dc.subject.pl entalpia powietrza pl
dc.subject.pl Karpaty Polskie pl
dc.subject.en atmospheric circulation pl
dc.subject.en long-term variability pl
dc.subject.en effective temperature pl
dc.subject.en air enthalpy pl
dc.subject.en Polish Carpathians pl
dc.description.series Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, ISSN 1895-6777; nr 74 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.container Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)