Jagiellonian University Repository

Biotechnologia w Polsce

pcg.skipToMenu

Biotechnologia w Polsce

Show full item record

dc.contributor.author Ostrowski, Włodzimierz S. pl
dc.date.accessioned 2020-10-22T10:42:26Z
dc.date.available 2020-10-22T10:42:26Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.issn 0860-7796 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251048
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Biotechnologia w Polsce pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 25-30 pl
dc.identifier.weblink https://rcin.org.pl/dlibra/publication/141926/edition/113496/content pl
dc.description.volume 67 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 2353-9461 pl
dc.title.journal BioTechnologia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-10-22 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Biochemii Ogólnej pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa