Jagiellonian University Repository

Konferencja naukowa "Psychologia i prawo. Teoria i praktyka u progu XXI wieku" (Kraków, 19–20 października 2012 r.)

pcg.skipToMenu

Konferencja naukowa "Psychologia i prawo. Teoria i praktyka u progu XXI wieku" (Kraków, 19–20 października 2012 r.)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa