Jagiellonian University Repository

W poszukiwaniu źródeł do historii całunu Jezusa : rekonesans po piśmiennictwie chrześcijańskiego antyku i średniowiecza

pcg.skipToMenu

W poszukiwaniu źródeł do historii całunu Jezusa : rekonesans po piśmiennictwie chrześcijańskiego antyku i średniowiecza

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska