Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kantor "multipart"

Kantor "multipart"

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Fazan, Katarzyna [SAP11016321] pl
dc.date.accessioned 2016-05-07T10:40:03Z
dc.date.available 2016-05-07T10:40:03Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0040-0769 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25084
dc.language pol pl
dc.title Kantor "multipart" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 82-86 pl
dc.description.additional Dotyczy następujących publikacji: Krystyna Czerni, Tadeusz Kantor. Spacer po linie, Cricoteka, Kraków 2015; Katarzyna Tokarska-Stangret, Pokój wyobraźni. Słownik Tadeusza Kantora/The Room of Imagination. A Tadeusz Kantor Dictionary. Ilustracje Aleksandra Grudzińska, Bogna Podbielska, Circo Barbaro, IBL PAN, Warszawa 2015; Paweł Stangret, Kantor pisarz. „Lekcje mediolańskie” jako tekst literacki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 215; Dominika Łarionow, Wystarczy tylko otworzyć drzwi. Przedmioty w twórczości Tadeusza Kantora, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015; Zbigniew Taranienko, Tadeusz Kantor przed „Umarłą klasą”, Cricoteka, Kraków 2015; Justyna Michalik, Idea bardzo konsekwentna. Happening i teatr happeningowy Tadeusza Kantora, Universitas, Kraków 2015. pl
dc.identifier.weblink http://www.teatr-pismo.pl/czytelnia/1393/kantor_%E2%80%9Emultipart%E2%80%9D/ pl
dc.subject.pl Tadeusz Kantor pl
dc.subject.pl Krystyna Czerni pl
dc.subject.pl Katarzyna Tokarska-Stangret pl
dc.subject.pl Aleksandra Grudzińska pl
dc.subject.pl Bogna Podbielska pl
dc.subject.pl Paweł Stangret pl
dc.subject.pl Dominika Łarionow pl
dc.subject.pl Zbigniew Taranienko pl
dc.subject.pl Justyna Michalik pl
dc.subject.en Tadeusz Kantor pl
dc.subject.en Krystyna Czerni pl
dc.subject.en Katarzyna Tokarska-Stangret pl
dc.subject.en Aleksandra Grudzińska pl
dc.subject.en Bogna Podbielska pl
dc.subject.en Paweł Stangret pl
dc.subject.en Dominika Łarionow pl
dc.subject.en Zbigniew Taranienko pl
dc.subject.en Justyna Michalik pl
dc.description.number 4 (1182) pl
dc.description.publication 0,63 pl
dc.identifier.eissn 1689-1333 pl
dc.title.journal Teatr pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-02 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teatru i Dramatu pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 1; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach