Jagiellonian University Repository

Akrasja w filozofii i literaturze

Akrasja w filozofii i literaturze

Show full item record

dc.contributor.author Cieśla-Korytowska, Maria [SAP11005382] pl
dc.date.accessioned 2016-05-07T09:22:14Z
dc.date.available 2016-05-07T09:22:14Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1230-4050 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25078
dc.language pol pl
dc.title Akrasja w filozofii i literaturze pl
dc.title.alternative Akrasia in philosophy and literature pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-27 pl
dc.identifier.weblink http://pau.krakow.pl/KwartalnikFilozoficzny/KF_XLIV_2016_z1_01.pdf pl
dc.subject.pl akrasja (ακρασία) pl
dc.subject.pl Arystoteles "Etyka Nikomachejska" pl
dc.subject.pl Platon pl
dc.subject.pl św. Augustyn pl
dc.subject.pl św. Tomasz z Akwinu pl
dc.subject.pl Eurypides "Hippolitos uwieńczony", "Medea" pl
dc.subject.pl L. Tołstoj "Anna Karenina" pl
dc.subject.pl G. Flaubert "Pani Bovary" pl
dc.subject.pl J.-J. Rousseau "Nowa Heloiza" pl
dc.subject.pl J. W. Goethe "Cierpienia młodego Wertera" pl
dc.subject.pl S. Wyspiański "Wesele" pl
dc.subject.en akrasia (ακρασία) pl
dc.subject.en Aristotle "Nicomachean Ethics" pl
dc.subject.en Plato pl
dc.subject.en Augustine of Hippo pl
dc.subject.en Thomas Aquinas pl
dc.subject.en Euripides "Hippolytus", "Medea" pl
dc.subject.en L. Tolstoy "Anna Karenina" pl
dc.subject.en G. Flaubert "Emma Bovary" pl
dc.subject.en J.-J. Rousseau "Novelle Heloïse" pl
dc.subject.en J.W. Goethe "Die Leiden des jungen Werthers" pl
dc.subject.en Wyspiański "Wesele" pl
dc.description.volume 44 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,97 pl
dc.title.journal Kwartalnik Filozoficzny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-23 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 5


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)