Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Akrasja w filozofii i literaturzeAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Cieśla-Korytowska Maria

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Cieśla-Korytowska Maria

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Cieśla-Korytowska Maria