Jagiellonian University Repository

Ciało jako materia autokreacji. Antropologiczna analiza dyskursu magazynu kulturystycznego "Muscular Development"

pcg.skipToMenu

Ciało jako materia autokreacji. Antropologiczna analiza dyskursu magazynu kulturystycznego "Muscular Development"

Show full item record

dc.contributor.advisor Czaja, Dariusz [SAP11012685] pl
dc.contributor.author Kozyra, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-10-21T19:36:03Z
dc.date.available 2020-10-21T19:36:03Z
dc.date.submitted 2020-09-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250509
dc.language pol pl
dc.title Ciało jako materia autokreacji. Antropologiczna analiza dyskursu magazynu kulturystycznego "Muscular Development" pl
dc.title.alternative The body as a material of self-creation. An anthropological analysis of the discourse of Muscular Development bodybuilding magazine pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy podjęto się analizy dyskursu czasopisma kulturystycznego "Muscular Development". Celem było zrekonstruowanie wizji rzeczywistości, jaką wytwarza i narzuca swoim czytelnikom wspomniane medium. W odkrywaniu kulturystycznej mitologii wykorzystano zarówno materiał wizualny jak i tekstowy. pl
dc.abstract.en The thesis undertakes an anthropological analysis of the discourse of bodybuilding magazine Muscular Development. The aim was to reconstruct the vision of reality, with is created and imposed by this medium. In discovering the mythology of bodybuilding, visual and textual material was used. pl
dc.subject.pl kulturystyka, antropologia ciała, analiza dyskursu pl
dc.subject.en bodybuilding, anthropology of the body, discourse analysis pl
dc.contributor.reviewer Czaja, Dariusz [SAP11012685] pl
dc.contributor.reviewer Trzeszczyńska, Patrycja [SAP13905111] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-145580-183820 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy etnologia i antropologia kulturowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)