Jagiellonian University Repository

Konstytucja apostolska Universi Dominici Gregis oraz podstawowe założenia konklawe w zarysie historycznym

Konstytucja apostolska Universi Dominici Gregis oraz ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa