Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Przestrzeń bezpieczna środowiska lokalnego w strategii ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filozoficzny nie afiliował
Wojciechowski Franciszek
Urban Bronisław
Konopczyński, Marek

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Wojciechowski Franciszek
Urban Bronisław
Konopczyński, Marek

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Wojciechowski Franciszek
Urban Bronisław
Konopczyński, Marek