Jagiellonian University Repository

Posiedzenie Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie poświęcone Profesor Teresy Zofii Orłoś

pcg.skipToMenu

Posiedzenie Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie poświęcone Profesor Teresy Zofii Orłoś

Show full item record

dc.contributor.author Kurek, Halina [SAP11008600] pl
dc.date.accessioned 2016-05-05T11:05:28Z
dc.date.available 2016-05-05T11:05:28Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1642-9893 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24989
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Posiedzenie Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie poświęcone Profesor Teresy Zofii Orłoś pl
dc.title.alternative Meeting of the Committee of Linguistics of the Department of Academy of Sciences Dedicated to the Memory of Professor Teresa Zofia Orłoś pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 311-312 pl
dc.identifier.weblink http://www.bohemistyka.pl/kronika/2012/Kurek.pdf pl
dc.subject.pl Komisja Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie pl
dc.subject.pl Teresa Zofia Orłoś pl
dc.subject.en Committee of Linguistics of the Department of Academy of Sciences pl
dc.subject.en Teresa Zofia Orłoś pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 0,06 pl
dc.title.journal Bohemistyka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-04 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 3 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa