Jagiellonian University Repository

Nacjonalizm jako narzędzie legitymizacji władzy w Chinach po 1989 roku

pcg.skipToMenu

Nacjonalizm jako narzędzie legitymizacji władzy w Chinach po 1989 roku

Show full item record

dc.contributor.author Wardęga, Joanna [SAP12019300] pl
dc.date.accessioned 2016-05-05T07:56:47Z
dc.date.available 2016-05-05T07:56:47Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 2081-9714 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24971
dc.language pol pl
dc.title Nacjonalizm jako narzędzie legitymizacji władzy w Chinach po 1989 roku pl
dc.title.alternative Nationalism as a tool of legitimacy in China after 1989 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 49-60 pl
dc.abstract.pl Tekst jest próbą analizy sposobów wykorzystywania przez przywódców Chińskiej Republiki Ludowej nacjonalizmu jako podstawy legitymizacji Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Nacjonalizm, choć obecny w maoizmie od początku, wysunął się na pierwszy plan po wydarzeniach na placu Tiananmen w 1989 roku. Podstawowymi elementami współczesnej polityki nacjonalistycznej są: duma z chińskiej tradycji i osiągnięć, pamięć o upokorzeniach doznawanych ze strony Zachodu i Japonii, podtrzymanie jedności oraz dążenie do ostatecznego zjednoczenia kraju i do odtworzenia świetności Państwa Środka. Szczególny nacisk położony jest na rolę KPCh w tych procesach oraz jej zdolność do podtrzymywania tempa rozwoju Chin i skuteczność w ochronie chińskich interesów i prestiżu na arenie międzynarodowej. pl
dc.abstract.en The paper is an attempt to analyze how the concept of nationalism is being used as the basis for legitimacy of the Communist Party of China (CPC). Nationalism, although present in Maoism from its very beginning, has been used in full after the events at the Tiananmen Square in 1989. Among the main elements of nationalist concept there should be mentioned: the pride of Chinese tradition and the achievements of contemporary China, the memory of the humiliations that came from the West and Japan, maintaining the unity and striving for the reunification of the country and restoration of the Middle Kingdom’s glory. Particular emphasis is placed on the role of the CPC in above processes and its ability to sustain the development of China and its effectiveness in protecting the interests and honor of the country in the international arena. pl
dc.description.number 4 pl
dc.title.journal Gentes & Nationes pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 4


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)