Jagiellonian University Repository

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii a konstytucyjna zasada proporcjonalności

pcg.skipToMenu

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii a konstytucyjna zasada proporcjonalności

Show full item record

dc.contributor.author Klinowski, Mateusz [SAP11019210] pl
dc.date.accessioned 2020-10-21T11:12:51Z
dc.date.available 2020-10-21T11:12:51Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1233-2577 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249700
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii a konstytucyjna zasada proporcjonalności pl
dc.title.alternative Law on counteracting drug addiction vs. consti-tutional principle of proportionality pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 69-84 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. pl
dc.identifier.weblink https://pk.gov.pl/prokuratura/prokuratura-i-prawo/opublikowane-numery/rok-2009/numer-2-3/numer-2-17/ pl
dc.abstract.pl Przyjęty w Polsce model przeciwdziałania narkomanii opiera się na założeniu, że szeroko stosowane sankcje karne stanowią skuteczną metodę walki ze zjawiskiem używania i nadużywania narkotyków. Ustawodawca przyjął również, że w ograniczaniu produkcji i dystrybucji zakazanych środków skuteczne będzie karanie posiadania każdej ich ilości. Autor opisuje konsekwencje tych założeń, szczególną uwagę poświęcając problemowi konfliktu między wyrażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji zasadą proporcjonalności, a praktyką działania policji i prokuratury. Argumentuje również, że obowiązujące regulacje, głównie za sprawą wprowadzenia kategorii przestępstw z posiadania, naruszają pewien szczególny, formalny aspekt tej zasady. pl
dc.abstract.en Adopted in Poland, the model of counteracting drug addiction is grounded on the assumption that, when widely applied, penal sanctions constitute an effective method for fighting drug use and abuse. The legislator has also assumed that punishing for possession of any amount of prohibited sub-stances will constitute an effective measure that limits the drug production and distribution. The article describes consequences of the said assump-tions, paying particular attention to a conflict between the principle of propor-tionality under Article 31, clause 3 of the Constitution, and the police and prosecutor’s office practices. It is also argued that the regulations in force, mainly due to the introduction of the possession offence category, violate a certain particular formal aspect of the said principle. pl
dc.description.number 2 pl
dc.title.journal Prokuratura i Prawo pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-10-21 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Teorii Prawa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa