Jagiellonian University Repository

Forma elektroniczna w procesie cywilnym

pcg.skipToMenu

Forma elektroniczna w procesie cywilnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Cieślak, Sławomir pl
dc.contributor.author Substelna, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T20:11:32Z
dc.date.available 2020-10-20T20:11:32Z
dc.date.submitted 2020-09-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249629
dc.language pol pl
dc.title Forma elektroniczna w procesie cywilnym pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca traktuje o zagadnieniu wpływu nowych technologii na normy prawne postępowania cywilnego. Dotychczas zagadnienie informatyzacji procedury cywilnej znalazło najszerszy wyraz w nowelizacji KPC przeprowadzonej w 2015 r., która wprowadziła nowe rozwiązania normatywne w ramach dalszej informatyzacji norm postępowania cywilnego. Przeprowadzone rozważania skupiają się na analizie przeprowadzonych zmian ze szczególnym uwzględnieniem formy elektronicznej w procesie cywilnym. pl
dc.abstract.en The entire thesis is a study of the impact of the development of new technologies on civil proceedings.The amendment of the Civil Code and the Code of Civil Procedure of 10 July 2015 fundamentally concerns the concept of further informatization of civil law and the law of civil procedure, which so far has embraced the informatization of civil procedure norms to the greatest extent. The major change involves two new forms of legal transactions- electronic and documentary. pl
dc.subject.pl Nowe formy czynności prawnych- elektroniczna i dokumentowa, dowód z dokumentu elektronicznego, elektroniczne czynności procesowe. pl
dc.subject.en New forms of legal transactions: electronic and documentary, electronic evidence in civil proceedings, Electronic Proceedings Through E-Court System. pl
dc.contributor.reviewer Cieślak, Sławomir pl
dc.contributor.reviewer Flejszar, Radosław [SAP11017283] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-144382-147952 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)