Jagiellonian University Repository

The use of emoji among digital natives – a questionnaire analysis

pcg.skipToMenu

The use of emoji among digital natives – a questionnaire analysis

Show full item record

dc.contributor.advisor Szpila, Grzegorz [SAP11016900] pl
dc.contributor.author Fabiszewska, Adrianna pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:52:32Z
dc.date.available 2020-10-20T19:52:32Z
dc.date.submitted 2020-09-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249451
dc.language eng pl
dc.title The use of emoji among digital natives – a questionnaire analysis pl
dc.title.alternative Użycie emoji przez cyfrowych tubylców – badania ankietowe pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Kod emoji rozwijał się bardzo dynamicznie w ciągu ostatniej dekady. Emoji zyskały ogromną popularność na całym świecie i obecnie są używane podczas konwersacji na popularnych platformach społecznościowych, zarówno w prywatnych wiadomościach, jak i w publicznych postach. Pierwszy rozdział pracy przedstawia historię powstania kodu emoji oraz przyczyny popularności emoji. Opisuje również funkcje tego kodu oraz zasady używania go. W drugim rozdziale pracy przedstawiona została analiza ankiety przeprowadzonej na grupie studentów studiów licencjackich na kierunku filologia angielska w Instytucie Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Celem ankiety jest opisanie, w jaki sposób ta grupa cyfrowych tubylców posługuje się kodem, oraz czy istnieją jakieś różnice lub podobieństwa między użyciem emoji w komunikacji po polsku i po angielsku. Materiał opisany w pracy licencjackiej udowadnia, że ankietowana grupa ma jednolite preferencje odnośnie do używania emoji oraz że istnieją bardzo silne tendencje w sposobie interpretacji kodu. pl
dc.abstract.en The code of emoji has been developing rapidly over the last decade, accompanying and replacing traditional writing. People around the globe started using it in their online communication, private messages and public posts. The first chapter of this thesis explores the history of emoji and analyses the reasons behind its popularity. It describes its functions and rules of use. The second chapter is an analysis of the questionnaire distributed among students of English Philology BA studies at Jagiellonian University in Kraków. The aim of the survey is to analyse and describe the usage of emoji among this particular group of digital natives and to establish if there are any differences between how the code is used by the group when communicating in English and in Polish. The conclusions reveal that in the surveyed group there are strong tendencies and homogeneous preferences when it comes to interpreting and using the code. pl
dc.subject.pl emoji, cyfrowi tubylcy, komunikacja cyfrowa, ankieta pl
dc.subject.en emoji, digital natives, digital communication, survey pl
dc.contributor.reviewer Szpila, Grzegorz [SAP11016900] pl
dc.contributor.reviewer Tereszkiewicz, Anna [SAP11019088] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-143529-248043 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)