Jagiellonian University Repository

"Symbolism in Ray Bradbury's Fahrenheit 451"

pcg.skipToMenu

"Symbolism in Ray Bradbury's Fahrenheit 451"

Show full item record

dc.contributor.advisor Palmowski, Michał [SAP11019161] pl
dc.contributor.author Valentynska, Mariya pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:47:06Z
dc.date.available 2020-10-20T19:47:06Z
dc.date.submitted 2020-09-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249401
dc.language eng pl
dc.title "Symbolism in Ray Bradbury's Fahrenheit 451" pl
dc.title.alternative Symbolizm w powieści Raya Bradbury'ego 451 stopni Fahrenheita pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem tej pracy licencjackiej jest analiza symboliki w utworze Bradbury’ego Fahrenheit 451 aby zasugerować możliwe sposoby jej interpretacji. Pierwszy rozdział dotyczy znaczenia ognia, czyli centralnego symbolu tej powieści. W tej części pracy akcentowana jest podwójna natura ognia jako siły powodującej zniszczenie i umożliwiającej tworzenie. Drugi rozdział analizuje użycie symbolów feniksa i salamandry jako metaforycznych reprezentacji strażaków z utworu Raya Bradbury. Ostatni rozdział jest poświęcony dychotomii pomiędzy naturą a technologią i sugeruje, że jedną z głównych idei tej powieści jest stwierdzenie, że odrodzenie intelektualne może być osiągnięte szlakiem pogodzenia się z naturą. pl
dc.abstract.en This paper aims to analyse the symbolic language of Ray Bradbury in Fahrenheit 451 to suggest the possible interpretations of the novel's main symbols. The first chapter deals with the meaning of the fire, the book's central symbol. This section emphasizes the dual nature of fire as a force of both destruction and creation. The second chapter analyses the symbols of the phoenix and the salamander as metaphorical representations of Bradbury's firemen. The final chapter examines the dichotomy of nature versus technology and suggests that one of the novel’s main ideas is that intellectual rebirth may be achieved through reconciliation with nature. pl
dc.subject.pl Symbolizm, Natura, Ogień, Cenzura, Technologia pl
dc.subject.en Symbolism, Nature, Fire, Censorship, Technology pl
dc.contributor.reviewer Palmowski, Michał [SAP11019161] pl
dc.contributor.reviewer Hołobut, Agata [SAP11019837] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-143106-244508 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)